English

 
     
 
Vi tilbyr modellering, simulering og utvikling av verktøy som gir bedre beslutninger og planlegging i olje, gass, logistikk, helse og finans.

 

Olje og gass

 • Forbedre asset management
 • Porteføljeoptimering og -styring
 • Øke fortjenesten i oppstrømsaktivitetene
 • Prise og utnytte realopsjoner

 

Sykehus og helse

 • Optimere ressursallokering
 • Vurdere alternative arbeidsprosesser
 • Teste alternative planer og utlegg
 • Vurdere risiko og sårbarhet
 • Analysere samlokalisering

 

Logistikk og produksjon

 • Optimere logistikkprosesser
 • Optimere produksjonsprosesser
 • Integrert beslutningsstøtte.

 

Bank og finans

 • Øke fortjenesten i verdipapirhandel.
 • Forbedre kredittrisikostyring
 • Forbedre likviditetsrisikostyring

 

 
     Grimstad Konsult | Sorgenfrigaten 1B | NO-0367 Oslo | T: +4722931967/+4795213133 | Org.no. NO 980039838 MVA