English

 
     
 

Olje og gass

Vi utvikler dataverktøy og simuleringsmodeller for risikobasert beslutningsstøtte og planlegging i olje og gass. Hensikten er å forbedre investeringsbeslutninger.

 

  • Forbedre A&D med bedre verktøy og modeller for risikobasert verdivurdering og screening av prospekter.
  • Forbedre asset management med spesialtilpassede modeller og verktøy for porteføljeanalyse og -optimering.
  • Øke fortjenesten i oppstrømsaktivitetene med integrerte simuleringsmodeller for analyse av teknisk, politisk og økonomisk risiko og mulighet.
  • Prise og utnytte realopsjoner i utforskning, utvikling og produksjon.

Vi kan bidra med kompetanse på systemutvikling, dataanalyse, operasjonsanalyse og integrert modellering og simulering.

 

  • Modellering av integrert usikkerhet og investeringsbeslutninger. Analyse av inputdata. Utforming, realisering og validering av modell.
  • Simulering og analyse: Simulering av endringer, tiltak og strategier. Risikoanalyse, følsomhetsanalyse, sårbarhetsanalyse.
  • Integrasjon: Integrasjon av verktøy og databaser for å forbedre informasjonsflyten mellom databaser og verktøy eller mellom verktøy og brukere.
  • Utvikling av analyseverktøy basert på operasjonsanalytiske metoder.
  • Utvikling av verktøy for prosjektrisikostyring.

 
     Grimstad Konsult | Sorgenfrigaten 1B | NO-0367 Oslo | T: +4722931967/+4795213133 | Org.no. NO 980039838 MVA