English

 
     
 

Logistikk og produksjon

Vi utvikler modeller og verktøy for å

 

  • Analysere effekten av tenkte endringer i arbeidsprosesser eller vareflyt.
  • Forbedre ressursutnyttelsen.
  • Evaluere alternative utlegg og plasseringer.
  • Vurdere risiko og sårbarhet.

Vi kan bidra i utrednings- og endringsprosjekter, med spisskompetanse på modellering, simulering og kvantitative metoder.

 

  • Forstudie: Passer modellering og simulering i ditt prosjekt?
  • Modellering: Analyse av inputdata. Utforming, realisering og validering av modell.
  • Simulering: Simulering av endringer, tiltak og strategier. Følsomhetsanalyser, risikoanalyse og sårbarhetsanalyse.
  • Integrasjon: Automatisering av datainnhenting og datalevering ved behov.

 
     Grimstad Konsult | Sorgenfrigaten 1B | NO-0367 Oslo | T: +4722931967/+4795213133 | Org.no. NO 980039838 MVA