English

 
     
 

Bank og finans

Vi utvikler modeller og dataverktøy for kvantitativ analyse, beslutningsstøtte og risikostyring for å

 

  • Øke fortjenesten i verdipapirhandel og forvaltning med spesialtilpassede prisingsmodeller og risikosystemer.
  • Forbedre styring av kredittrisiko og likviditetsrisiko vha data mining og analyse.

Vi tilbyr rask realisering av modeller,  dataverktøy og integrasjon med eksisterende systemer:

 

  • Programmering av kvantitative modeller, prisingsmodeller og handlestrategier.
  • Utvikling av unike grafiske fremstillinger for visuell analyse og beslutningsstøtte.
  • Integrasjon av verktøy og databaser. Automatisering av datainnhenting og datalevering.
  • Risikostyring: Utvikling av dataverktøy for kvantitativ risikostyring.

 

 
     Grimstad Konsult | Sorgenfrigaten 1B | NO-0367 Oslo | T: +4722931967/+4795213133 | Org.no. NO 980039838 MVA